پیام دبیر کانون

"قابل توجه اتباع محترم افغانستانی دارنده روادید معتبر"

   به موجب موافقت دبیرخانه کمیسیون محترم ساماندهی اتباع خارجی و ابلاغیه پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  امور اداری تمدید روادید اتباع افغانستانی صادره در نوع (B جهانگردی -C زیارتی- T درمان - M الحاق به خانواده)  که از مورخ 1 اسفند 1398 به بعد دارای اعتبار است به دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی واگذار گردیده است.

مدارک مورد نیاز برای تمدید:

اصل گذرنامه دارای رواید یا تمدید روادید معتبر از تاریخ 1/12/98 + کارت بانکی برای پرداخت تعرفه‏ ها+ برگه پرینت روادید+ 3 قطعه عکس 4/3

کلیه افراد مشمول از  می‏ باید بر اساس رویه متخذه توسط انجمن/نمایندگی دفاتر اقامت اشتغال اتباع خارجی استان به دفاتر مراجعه نماید.رویه های استانها به تدریج از طریق وبگاه منتشر خواهد شد.


 اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان قم

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در استان قم

 
 اطلاعیه نمایندگی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان مرکزی

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در استان مرکزی

 اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان فارس

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در استان فارس

 
اطلاعیه نمایندگی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان بوشهر

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در استان بوشهر

 

اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان البرز

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در استان البرز

 

اطلاعیه نمایندگی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان گلستان

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در استان گلستان

 
اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان اصفهان

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در استان اصفهان 

 

اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان تهران

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح ساکن در شهرستانهای تهران، ری و شمیرانات استان تهران

 

اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان تهران

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح  ساکن در شهرستانهای شرق استان تهران 

 
 

اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان تهران

ویژه اتباع افغانستانی مشمول طرح  ساکن در شهرستانهای غرب استان تهران 

 

بخشنامه / اطلاعیه
برای دسترسی ،لطفا بر روی عناوین کلیک فرمایید