پیام دبیر کانوناطلاعیه

   به موجب ابلاغیه اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی دفاتر مجاز و مکلف به صدور برگه تردد بین شهری اتباع افغانستانی تحت پوشش می‏‏ باشند.لذا کلیه اتباع محترم افغانستانی دارنده کارت معتبر آمایش در صورت قصد مسافرت از استان محل سکونت به دیگر استانهای مجاز کشور از بهمن ماه 98 به منظور دریافت برگه تردد بین شهری به دفاتر کفالت مربوطه خانوار مراجعه فرمایند.

کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی


 


بخشنامه / اطلاعیه
برای دسترسی ،لطفا بر روی عناوین کلیک فرمایید