حمایت وزیر کشور از ساماندهی اتباع خارجی

 حمایت وزیر کشور از ساماندهی اتباع خارجی

رحمانی فضلی پیشنهادات دستگاه های مختلف را در خصوص ساماندهی اتباع خارجی مفید ارزیابی کرد و از اعضای کمیسیون خواست تا پیشنهادات و مطالعات آسیب شناسی خود را در کمیته ای که به منظور بررسی نقاط ضعف و موارد اصلاحی دستگاه ها از بعد اجرایی و ارایه به رییس شورای امنیت ملی تشکیل می گردد، ارایه کنند .

وزیر کشور: دستگاه ها به وظایف خود در قبال اتباع خارجی غیرمجاز عمل کنند
وزیر کشور گفت که دستگاه ها باید به وظایف خود در قبال حضور اتباع خارجی غیر مجاز عمل کنند و در عین حال، حضور قانونی اتباع بیگانه را مورد حمایت قرار دهند.
به گزارش
 پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در ششمین جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، حضور اتباع افغانی غیرمجاز را بخشی از مشکلات اساسی در کشور عنوان کرد و از آن به عنوان معضلی نام برد که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: ما با افغانی های مجاز شناسایی شده مشکلی نداریم، ولیکن از افاغنه دارای اقامت غیر مجازمی خواهیم که در چرخه قانونی ورود به کشور قرار گرفته و به قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند.

رحمانی فضلی پیشنهادات دستگاه های مختلف را در خصوص ساماندهی اتباع خارجی مفید ارزیابی کرد و از اعضای کمیسیون خواست تا پیشنهادات و مطالعات آسیب شناسی خود را در کمیته ای که به منظور بررسی نقاط ضعف و موارد اصلاحی دستگاه ها از بعد اجرایی و ارایه به رییس شورای امنیت ملی تشکیل می گردد، ارایه کنند .

وزیر کشور با اشاره به توانمندی علمی و حرفه ای افاغنه ، گفت : آنان می توانند موجبات رشد و سازندگی کشور افغانستان را فراهم کنند.

وی ، بر لزوم رعایت حال نخبگان از میان اتباع خارجی و نیز افراد دارای شرایط خاص تاکید کرد.

ششمین جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی با حضور و رئیس کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی ، وزیر آموزش و پرورش ، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و اعضای این کمیسیون در محل وزارت کشور برگزار شد.

هدف این جلسه ، ارائه گزارش درخصوص اقدامات انجام شده در راستای طرح جامع ساماندهی ، آخرین وضعیت اتباع خارجه در کشور و موانع و مشکلات فراروی اجرای طرح در محل وزارت کشور بود.

تاريخ: ۱۳۹۳/۸/۹