مدیرکل اشتغال اتباع خارجی: کارت موقت کار اتباع خارجی دارای کارت آمایش مرحله ۹ به مدت۳ماه صادر می‌شود.

 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی: کارت موقت کار اتباع خارجی دارای کارت آمایش مرحله ۹ به مدت۳ماه صادر می‌شود.

علی اقبالی گفت: بر اساس ابلاغ وزارت کشور در مورد تمدید کارت آمایش مرحله ۹ و اعتبار این کارتها از پایان شهریورماه تا پایان آذرماه امسال تمدید می گردد.

وی افزود: بر این اساس آن دسته از اتباع افغانستان که دارای کارت آمایش مرحله ۹ هستند،می‌توانند به دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال۱۴استان مجاز از روز سه شنبه 7 مهرماه مراجعه نمایند.

دبیر اجرایی کمیته کفالت،اقامت واشتغال افزود: بر اساس بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی دربازار کار کشور، وزارت کار مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

وی گفت: در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر دراین بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

تاريخ: ۱۳۹۳/۷/۷