افزایش نگران کننده اتباع خارجی غیرمجاز در تهران

 افزایش نگران کننده اتباع خارجی غیرمجاز در تهران

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت: آمار اتباع خارجی غیرمجاز بویژه افغان در استان تهران رو به افزایش است که در برخی موارد غیرقابل کنترل و نگران‌کننده شده است.

همدانی در گفت وگو با فارس افزود: اکنون حدود 900 هزار تبعه خارجی در استان تهران سکونت دارند که از این تعداد حدود 530 هزار نفر غیرمجاز هستند.

وی با بیان این که در برخی از مناطق استان تهران جمعیت آماری اتباع خارجی به جمعیت ایرانیان غلبه می کند، ادامه داد: آمار دقیقی از اتباع خارجی محصل در مدارس استان تهران نداریم، ولی این آمار در حال استخراج است.

تاريخ: ۱۳۹۳/۷/۵