ثبت‌نام از اتباع افغانی برای صدور و تمدید کارت کار در یزد

 ثبت‌نام از اتباع افغانی برای صدور و تمدید کارت کار در یزد

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فریبا آیت‌اللهی اظهار کرد: طبق ماده 120 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه دارای روادید با حق کار مشخص بوده یا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.

وی افزود: مطابق بند "ج" قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، کارفرمایانی که نسبت به کارگماری غیرمجاز اتباع بیگانه اقدام کنند، معادل پنج برابر حداقل مزد روزانه 1،014،850 ریال در ازای هر روز به کارگیری و در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.

آیت‌اللهی عنوان کرد: در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: برای تامین نیاز کارفرمایان متقاضی خدمات اتباع خارجی و استفاده صحیح از توان نیروی کار و ضرورت سازماندهی آنان، ثبت‌نام برای صدور و تمدید کارت‌های موقت کار اتباع افغانی از اول مردادماه توسط دفاتر کفالت و اشتغال اتباع خارجی انجام می شود.

سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تاکید کرد: اتباع افغانی ذکور دارای کارت آمایش نهم و سن 18 تا 60 سال می توانند با مراجعه به دفاتر کفالت و اشتغال در میدان ابوذر دفتر شماره 1301، اکرمیه دفتر شماره 1302، میدان امام علی دفتر شماره 1303، میبد خیابان شهرداری دفتر شماره 1304 و بلوار صابر یزدی یزد دفتر شماره 1305 مراجعه کنند.

تاريخ: ۱۳۹۳/۵/۱۲