حق کار برای نیروهای مجاز خارجی

 حق کار برای نیروهای مجاز خارجی
  316  مصاحبه آقای اقبالی مدیر کل اشتغال اتباع خارجی با روزنامه کسب و کار شماره
 مورخ 93/4/31
لطفا برای مشاهده بر روی لینک ذیل کلیک فرمایید 
 
تاريخ: ۱۳۹۳/۴/۳۱