ثبت نام از فرزندان لازم التعلیم افغانستانی

 ثبت نام از فرزندان لازم التعلیم افغانستانی
ثبت نام از فرزندان لازم التعلیم افغانستانیثبت نام از فرزندان لازم التعلیم افغانستانی ساکن درکشور از هفته آینده شروع می شود
 بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به اطلاع می رساند که ثبت نام از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از تاریخ  96/04/18 می شود .لذا سرپرست خانوار می تواند برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به همراه فرزند لازم التعلیم به یکی از دفاتر کفالت و اقامت اتباع خارجی در استان یا شهرستان محل سکونت مراجعه و نسبت به فرزندان لازم التعلیم خود اقدام نمایند.
مشمولین طرح:
مشمولین طرح ثبت نام برای اخذ برگه حمایت تحصیلی به سه گروه  ذیل تقسیم بندی می گردند.
1- گروه اول:
 دانش آموزانی که در سنوات گذشته برگه حمایت تحصیلی دریافت نموده اند،لازم است از تاریخ 96/04/18 تا تاریخ  96/05/15 به دفتر کفالت و اقامت اتباع خارجی که در سال گذشته مراجعه نموده اند مراجعه و نسبت به تجدید برگه حمایت تحصیلی خود اقدام نمایند.
2- گروه دوم:
کسانی که در طرح ساماندهی و سرشماری غیر مجازین شرکت نموده و رسید مربوطه را در دست دارند می توانند از تاریخ 96/04/18 تا تاریخ 96/05/15 به دفتر کفالت و اقامت اتباع خارجی که پرونده دارند مراجعه و معرفی نامه سنجش سلامت اخذ و پس از انجام آزمایشات مربوطه سلامت و با ارائه برگه آزمایش نسبت به دریافت برگه حمایت تحصیلی اقدام نمایند.
3- گروه سوم:
کسانی که هیچ گونه مدرک اقامتی در اختیار ندارند . این گروه می توانند از تاریخ 96/04/20 تا تاریخ 96/04/31 جهت ثبت نام فرزندان لازم التعلیم خود به دفاتر کفالت و اقامت اتباع خارجی مراجعه و نسبت به تعیین نوبت و اخذ معرفی نامه سنجش سلامت و متعاقب آن و پس از انجام آزمایشات مربوطه برگه حمایت تحصیلی دریافت نمایند.
تاريخ: ۱۳۹۶/۴/۱۴