طرح سرشماری اتباع افغانستانی در ایران آغاز شد+ شرایط ثبت‌نام

 طرح سرشماری اتباع افغانستانی در ایران آغاز شد+ شرایط ثبت‌نام

طرح سرشماری اتباع افغانستانی در ایران آغاز شد+ شرایط ثبت‌نام

ایگاه اطلاع رسانی اداره کل اتباع و امور مهاجرین وزارت کشور ایران با انتشار اطلاعیه‌ای مدارک مورد نیاز برای ثبت نام طرح سرشماری اتباع افغانستانی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است که اتباع افغانستانی فاقد مدارک معتبر که فرزندان آنها هم اکنون در مدارس ثبت نام شده‌اند و اتباع افغانستانی غیر مجاز که قبلاً با همسر ایرانی ازدواج کرده‌اند، اتباع افغانستانی دارای مدارک معتبر که همسر و فرزندان آنها دارای مدارک غیر معتبر یا فاقد مدارک معتبر و قانونی بوده و در ایران سکونت دارند، مورد سرشماری قرار گیرند.

در این اطلاعیه آمده است که طرح مذکور از 9 بهمن/ دلو برابر برنامه زمانبندی بشرح ذیل به مورد اجراء گذارده شده است:

الف) مشمولین طرح

1- خانواده دانش‌آموزان غیر مجاز ثبت نام شده در مدارس و مؤسسات آموزشی در سال 94 و 95 در اجرای فرمان مقام معظم رهبری ایران

2- خانواده اتباع خارجی غیر مجازی که همسر ایرانی دارند

3- اتباع افغانستانی دارای مدارک معتبر آمایش که همسر و فرزندان آنها دارای مدارک غیر معتبر بوده و یا فاقد مدارک قانونی هستند.

ب) چگونگی مراجعه و ثبت نام

1- نوبت دهی و ثبت نام از طریق «دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی» انجام خواهد شد.

2- نوبت دهی و ثبت‌نام گروههای 1 و 3 از طریق دفاتر کفالت مربوطه دارای سابقه آمایش و یا صدور معرفی نامه تحصیلی انجام می‌شود.

3- دعوت اتباع افغانستانی مشمول طرح از طریق تماس تلفنی و یا از طریق پیامک، توسط دفتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی انجام شده و تاریخ و ساعت مراجعه به آگاهی مشمولین طرح خواهد رسید.

4- اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر که با زن ایرانی ازدواج نموده اند از سوی ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌ها به دفتر کفالت مربوطه معرفی و سرشماری خواهند شد.

لازم است این گروه از اتباع خارجی ابتدا به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری محل سکونت خویش مراجعه و از آن طریق به دفتر کفالت مربوطه هدایت شوند.

ج) مدارک مورد نیاز

1- خانواده‌های دانش آموزان غیر مجاز ثبت نام شده در اجرای فرمان مقام معظم رهبری ایران:

- ارائه تصویر معرفی‌نامه حمایت تحصیلی صادره توسط دفتر کفالت گواهی تولد فرزندان گواهی پزشک یا ماما گواهی بیمارستان استشهادیه محلی در صورت تولد در منزل

2- خانواده تبعه خارجی فاقد مدرک معتبر که قبلاً با همسر ایرانی ازدواج نموده است:

- ارائه اصل هر نوع سند ازدواج عادی، دستی یا نکاح نامه

ـ ارائه کارت ملی و شناسنامه زن ایرانی ـ گواهی تولد فرزندان گواهی پزشک یا ماما، گواهی بیمارستان ـ استشهادیه محلی در صورت تولد در منزل

3- اتباع افغانستانی قانونی مزدوج با تبعه افغانستانی غیر مجاز:

اصل هر نوع سند ازدواج عادی،دستی یا نکاح نامه تا قبل از تاریخ 94/12/28، تائیدیه سفارت افغانستان مبنی بر رسمیت شناختن ازدواج مذکور، مدارک قانونی و معتبر زوج و یا زوجه، گواهی تولد فرزندان گواهی تولد، گواهی پزشک یا ماما، گواهی بیمارستان، استشهادیه محلی در صورت تولد در منزل

هرگونه اطلاع رسانی متفرقه به غیر از این سایت و ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر کشور ایران و دفاتر دارای مجوز فعالیت و همچنین طرح موضوعات خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت و اعتبار بوده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳