29 دی؛ آخرین مهلت دریافت کارت آمایش 11

 29 دی؛ آخرین مهلت دریافت کارت آمایش 11

29 دی؛ آخرین مهلت دریافت کارت آمایش 11

مسئول روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ایران اعلام کرد: اتباع خارجی دارنده برگه اصلاحات و تغییرات معتبر برای دریافت کار آمایش مرحله 11 تا 29 ماه جاری فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، مسئول روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران اعلام کرد: اتباع خارجی دارنده برگه اصلاحات و تغییرات معتبر جهت دریافت کار آمایش مرحله ۱۱ فقط تا بیست و نهم ماه جاری(جدی / دی) فرصت دارند برای دریافت کارت های خود به دفاتر کفالت مراجعه نمایند.

 

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰