جلسه مشاور استاندار و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با مدیران دفاتر کفالت ،اقامت و اشتغال اتباع خارجی برگزار شد

 جلسه مشاور استاندار و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با مدیران دفاتر کفالت ،اقامت و اشتغال اتباع خارجی برگزار شد

نخستین نشست مشاور استاندارو مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با مدیران دفاتر کفالت  اقامت واشتغال در سال جدید روز چهارشنبه مورخ25/1/95 در سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز قاسم جهانبخش اظهارداشت هدف از برگزاری این نشست بحث و تبادل نظر در خصوص تشریح  عملیات طرح آمایش 11 ویژه اتباع افغان و 10 هویت اتباع عراقی و ارائه خدمات مطلوب تر به این جامعه و تعامل بیش از پیش میان دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان واین اداره کل ، می باشد .

مشاور استاندارو مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای مدیران دفاترکفالت اتباع خارجی ،ضمن اشاره به اهمیت فعالیت این دفاتر بیان داشت : در واسپاری امور باید سه اصل کاهش هزینه ،زمان (سرعت) و افزایش کیفیت به عنوان اصول اساسی مدنظر قرار گیرد  و ما از مسئولین دفاترکفالت حاضر در استان می خواهیم تا با توجه به نوپا بودن و امکان وجود چالش ها ومشکلات ، مسایلی که نیاز به پیگیری های این اداره کل دارد به ما منتقل نمایند تاما پیگیری نموده وبه دنبال قوانین وضابطه مند نمودن آنها باشیم تاکوچکترین مسایل وموضوعات در آینده  تبدیل به مسایل لاینحل نگردد.

تاسیس دفاتر کفالت در سطح کشور بصورت آزمایشی بوده است که ما در پی آن هستیم که این دفاتر بعنوان بازوان دولت در مجموعه اتباع هر چه بیشتر ساختارمند و مفیدباشند  .

وی ضمن تاکید ویژه بر تکریم ارباب رجوع بیان داشت : علت وجودي هرسازمان ودستگاهي به کیفیت خدماتي است كه به جامعه هدف مي دهد ، حال با توجه به این مسئله اقدامات فراوانی در این اداره به اجرا درآمده است که می توان به برگزاری هفتگی ملاقات عمومی با مدیر کل ، نظرسنجی مستمر ازمراجعین اشاره نمود و از شما بعنوان بازوان این اداره کل می خواهم به تکریم اینان نگاه ویژه و سرلوحه کار خویش قرار دهید .

وی یادآور شد ما در پی آن هستیم تا زمانی که مهاجرین و پناهندگان به وطن خویش بازگردند بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران عمل نموده و چهره ای مناسب از ایران نشان دهند.

در پایان ضمن بررسی موضوع کار جلسه و انجام تبادل نظر مدیران دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان در خصوص چگونگی برگزاری طرح آمایش 11 ویژه اتباع افغان و هویت 10اتباع عراقی  و همچنین کارت اشتغال(کارت کار) و دیگر موضوعات مرتبط در دفاتر مذکور، به تبادل نظر پرداختند ، تصمیمات مقتضی صورت گرفته و مقرر شد تادر سال جاری جلسات مستمر برگزار گردد .

تاريخ: ۱۳۹۵/۲/۵