صدور کارت آمایش برای اتباع خارجی پس از مصوبه وزارت کشور

 صدور کارت آمایش برای اتباع خارجی پس از مصوبه وزارت کشور

16/1/95

علی اقبالی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره آغاز صدور کارت یک ساله اتباع خارجی در فروردین ماه سال جاری گفت:منتظر مصوبه کمیته ساماندهی وزارت کشور هستیم. قرار بود از هفته جاری صدور کارت آغاز شود، اما هنوز شروع نشده است.

 وی با بیان اینکه  در حال حاضر منتظر کمیسیون ساماندهی وزارت کشور هستیم بیان کرد:صدور کارت یک ساله کار اتباع خارجی پس از تصویب مصوبه کمیته کفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی (ویژه آمایش11) آغاز خواهد شد. 

اقبالی بیان کرد: پس از ابلاغ مصوبه از سوی وزارت کشور اتباع  می توانند پس از مراجعه و ارائه مدارک لازم به دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال 14 استان مشمول از این کارت بهره مند شوند.  اتباع پس ازمراجعه و ارائه مدارک لازم به دفاتر کفالت که در مرحله اول تشکیل پرونده می‌دهند، طبق زمان‌بندی دفاتر اقدام به تحویل کارت کار می‌کنند.

اقبالی نحوه مراجعه اتباع و تشکیل پرونده را این چنین تشریح کرد: اتباع دارای پرونده و فاقد پرونده اول پس از مراجعه به دفاتر کفالت و دریافت برگ نوبت‌دهی قرار گرفته و دوم بعد از تائید و پرداخت فیش واریزی و تحویل آن به دفاتر نسبت به ثبت اطلاعات مشمولین انجام می‌پذیرد و اسکن عکس تحویل کارت کار و آمایش مرحله 10 و ارائه قرارداد تکمیل شده با کارفرمای مربوطه این سیکل قرارداشته و در آخر تحویل کارت کار جدید به سرپرست خانوار در مقابل اخذ رسید صورت می پذیرد.

وی تاکید کرد: مبلغ هنوز مشخص نیست. پیشنهاد رقمی بیشتر از سال گذشته را برای امسال داشتیم. اما چون تأیید نشده است را اعلام خواهیم کرد. کلیه دفاتر کفالت در سال 94  برای تمدید کارت کار بمدت یک سال شمسی مبلغ 207هزار تومان و برای صدور کارت کار مبلغ 280هزار تومان دریافت می‌کردند و دفاتر حق دریافت هیچگونه مبالغ نقدی دیگر را به غیر از موارد مصوب نداشته و درصورت مشاهده برخورد قانونی می‌کردند. اما برای امسال هنوز رقم به صورت دقیق اعلام نشده است.

تاريخ: ۱۳۹۵/۱/۲۱