طرح گسترده‌ وزارت کار برای ساماندهی فعالیت اتباع خارجی تحت عنوان دفاتر اقامت و کفالت اتباع خارجی

 طرح گسترده‌ وزارت کار برای ساماندهی فعالیت اتباع خارجی تحت عنوان دفاتر اقامت و کفالت اتباع خارجی
طرح گسترده‌ وزارت کار برای ساماندهی فعالیت اتباع خارجی تحت عنوان دفاتر اقامت و کفالت اتباع حارجی
 

جمعه۱۲اردیبهشت۱۳۹۳

محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا
:

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل دربارهکارگران ساختمانی غیر ایرانی به ویژه افغانی، گفت: بخشی از کارگران افغانی که درطرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی فعالیت دارند، غیر مجاز هستند و وزارت کار برایساماندهی فعالیت اتباع خارجی طرح گسترده‌ای تحت عنوان دفاتر اقامت و کفالت اتباعبیگانه را دنبال می‌کند.

حسینی گفت: راه‌اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی را بهکارفرمایان اطلاع داده و اعلام کرده‌ایم که هر شغلی که از ما در اختیار بیگانگانقرار گیرد به منزله‌ بیکار‌ کردن نیروهای جوان کشورمان است به همین منظور تاکیدکرده‌ایم که در درجه اول از نیروهای کار داخلی و بعد آن از نیروهای کار خارجی بهصورت مجاز استفاده شود.

 

تاريخ: ۱۳۹۳/۳/۱