بازدید آقای دکتر حسینی قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از انجمن صنفی دفاتر کفالت استان قم

 بازدید آقای دکتر حسینی قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از انجمن صنفی دفاتر کفالت استان قم

در مورخه 14/11/94 جناب آقای دکتر حسینی قائم مقام محترم وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل به اتفاق جناب آقای دکتر همتی از مدیران ارشد وزارت امورخارجه و هیئت همراه و جناب آقای مهندس بازوند مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم و جناب آقای سجادی مسئول محترم دبیرخانه کمیته کفالت اتباع خارجی استان قم در محل انجمن صنفی کارفرمائی دفاترکفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان قم تشریف فرما شدند.

در این نشست که به صورت غیرمترقبه انجام پذیرفت آقایان رمضان پناهی مدیرکل محترم اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، همتی از واجا، پایان از اداره مهاجرت و گذرنامه و اعضاء هیئت مدیره و مسئولین کمیته های چهارگانه انجمن دفاترکفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان قم نیز حضور داشتند. در ابتدا گزارشی توسط آقای مهندس بازوند در خصوص روند تشکیل دفاتر و رضایتمندی 100 درصدی  از اموری که تاکنون در دفاتر صورت گرفته و نیز لزوم تقویت و واگذاری سایر امور تصمیم گیری شده ارائه گردید. در ادامه جناب آقای وزیری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی دفاترکفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان قم به نمایندگی از طرف اعضاء هیئت مدیره و مدیران انجمن و دفاتر قم عرض خیرمقدم داشته و پیشنهاداتی را خدمت ایشان ارائه نمودند. همچنین جناب آقای سجادی در خصوص لزوم وجود و خدمات شایسته ارائه شده توسط دفاتر مطالبی را بیان نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر حسینی ضمن تائید فعالیت موثر دفاتر در طول زمان راه اندازی، از ارائه خدمات 114 درصدی تا پایان آذرماه 94 که بالاتر حد انتظار بوده و لزوم برنامه ریزی بهتر جهت استفاده از توان قابل اطمینان دفاتر تاکید داشته و از نمایندگان دستگاه های ذیربط حاضر در جلسه خواستند در این راه وزارت کار را همراهی نمایند.

در پایان نشست به منظور امتنان از زحمات و همکاری های اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، واجا، و اداره مهاجرت و گذرنامه و نیز قدردانی از تلاش های انجمن صنفی کارفرمائی دفاترکفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان قم لوح های تقدیر از طرف جناب آقای دکتر حسینی به آقایان رمضان پناهی، عابدی، پایان و وزیری اهداء گردید.

تاريخ: ۱۳۹۴/۱۲/۵