بکارگیری اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع شد

 بکارگیری اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع شد

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی بدون بیمه حوادث گفت: کلیه اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند.

علی اقبالی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی بدون بیمه حوادث گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم، همه اتباع خارجی مقیم ایران، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در این کشور هستند.

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی  گفت: بر این اساس، اتباع خارجی مقیم ایران موظف هستند خود و افراد تحت تکلف خود را مطابق قوانین و مقررات مربوط نزد یکی از شرکت های بیمه گر داخلی بیمه حوادث نمایند.

اقبالی ادامه داد: به کارگیری اتباع خارجی مقیم کشور که بیمه نامه حوادث ندارند ممنوع است. بر اساس مصوبه دولت، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران مسؤول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه است. متقاضیان با مراجعه به سایت عاملیت شرکت بیمه ایران www.iraninsurance.ir می توانند نسبت به خرید بیمه حوادث اقدام کنند.

تاريخ: ۱۳۹۴/۹/۸