اتباع افغان ساکن ایران فریب افراد سودجو را نخورند

 اتباع افغان ساکن ایران فریب افراد سودجو را نخورند

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به اتباع افغان ساکن جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام برخی افراد سودجو در فریب اتباع افاغنه هشدار داد.

به گزارش سرویس شهری ایسنا، در اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور آمده است: بدینوسیله به اطلاع اتباع محترم افغانستانی ساکن در جمهوری اسلامی ایران می رساند، اخیراً مشاهده شده است تعدادی افراد سودجو پس از تماس تلفنی با تنی چند از پناهندگان ضمن معرفی خود از طرف سازمان بهداشت اعلام داشته اند در ازای دریافت وجه نقد و ارائه رسید، دفترچه سلامت در اختیار پناهندگان دارای کارت‌های آمایش قرار خواهند داد.

بر اساس گزارش سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در این اطلاعیه تاکید شده است: کلیه پناهندگان ضمن آگاهی از این موضوع از پرداخت هرگونه وجه دستی به اشخاص مدعی و سودجو جداً خودداری نمایند

تاريخ: ۱۳۹۴/۷/۱۲