وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نحوه دریافت کارت کار اتباع عراقی را اعلام کرد.

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نحوه دریافت کارت کار اتباع عراقی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اقبالی مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت:‌ کلیه اتباع عراقی ذکور بالای 18 سال دارنده کارت هویت معتبر که در طرح آمایش 10 شرکت نموده و کارت کار آنان به‌دلیل پایان مدت اعتبار منقضی گردیده است به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور مراجعه نمایند.

اقبایل افزود: اتباع عراقی موظفند از 29 تیرماه سال جاری لغایت 11 شهریور ماه جهت اخذ کارت کار به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل اقامت خود مراجعه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین هزینه صدور (کارت کار) براساس مصوبه قانون بودجه سال 94 و برابر نرخ اعلامی 2 میلیون و 875 هزار ریال بوده و متقاضیان مکلف به پرداخت نرخ مصوب به حساب شماره اعلامی از سوی ادارات کل استان‌های مربوطه خواهند بود.

وی گفت: کارفرمایان باید از اشتغال اتباع خارجی که فاقد کارت کار می‌باشند و یا مدت اعتبار کارت کار آنها منقضی گردیده است جدا خودداری نمایند.

اقبالی در پایان به کارفرمایان توصیه کرد: حتماً اتباع خارجی خود را در کاری که در کارت کار قید گردیده اشتغال داشته و در مواردی که رابطه استخدامی تبعه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را در اسرع وقت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند،‌در صورت عدم اعلام با توجه به استناد ماده 181 قانون کار مراتب جرم، به مبلغ یک میلیون 187 هزار و 375 ریال روزانه جریمه و به مجازت حبس 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

تاريخ: ۱۳۹۴/۴/۲۹