تمدید مهلت ثبت نام برای تعویض و تجدید کارت های آمایش تا تاریخ 94/2/30

 تمدید مهلت ثبت نام برای تعویض و تجدید کارت های آمایش تا تاریخ 94/2/30

اطلاعیه شماره 2

به اطلاع اتباع کشور افغانستان دارنده کارت های آمایش 8 و 9 می رساند:
ثبت نام برای تعویض و تجدید کارت های آمایش از تاریخ 94/2/12 تا تاریخ 94/2/30 تمدید گردید. ثبت نام همچنان در دفاتر کفالت استان های چهارده گانه غیرممنوعه انجام خواهد شد. اتباع عراقی برای تحویل کارتهای خود صرفا به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ها مراجعه نمایند و از مراجعه به دفاتر کفالت خودداری نمایند. چگونگی و تاریخ مراجعه از طریق رسانه های جمعی استان به اطلاع خواهد رسید.
مراجعه تدریجی به دفاتر کفالت و اخذ نوبت با توجه به فرصت تعیین شده توصیه می شود. لذا در صورت عدم مراجعه برای دریافت کارت در موعد مقرر مسئولیت متوجه خود شخص می باشد زیرا که این مدت قابل تمدید نمی باشد و با غایبین طبق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی
94/2/9

 

تاريخ: ۱۳۹۴/۲/۱۳