دیدار اعضای هیات مدیره کانون با قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 دیدار اعضای هیات مدیره کانون با قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

هیات مدیره کانون کارفرمائی انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در مورخ 8/11/94 با آقای حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار که با حضور آقای اقبالی مدیر کل اشتغال اتباع خارجی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون در این جلسه آقای قائمی رییس هیات مدیره کانون در ابتدا از همکاری و تعامل بسیار مطلوب مدیر ،معاون و پرسنل اداره کل اشتغال اتباع خارجی و نیز مدیریت و واحد اشتغال اتباع خارجی ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استانهای ذیربط با مجموعه دفاتر کفالت و انجمن های صنفی تقدیر و تشکر نمود و حمایت همه جانبه وزارت تعاون را یکی از علل توفیق دفاتر در اجرای ماموریت های محوله ذکر نمود.

رییس هیات مدیره کانون عملکرد دفاتر را علیرغم نوپا بودن فراتر از حد انتظار توصیف و نتایج حاصله در ابعاد مختلف به خصوص کاهش هزینه های اداری،اجرائی و پرسنلی دستگاههای مربوطه و نیز تلاش در جهت قانونمندی اتباع خارجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.آقای قائمی با توجه به عملکرد درخشان دفاتر در اجرای ماموریتهای محوله و تحقق اهداف تعیین شده و نیز ایجاد رضایتمندی نسبی اتباع افغانستانی در دریافت خدمات اداری ، اظهار امیدواری کرد سایر وظایف مصوب در سال 95 به دفاتر کفالت محول گردد.

در ادامه آقای باریکانی نایب رییس و دبیر کانون گزارش عملکرد آماری دفاتر در اجرای مقدمات اداری صدور یا تمدید کارت کار و گواهی عدم اشتغال به کار طی 30 ماه از آغاز فعالیت دفاتر را ارائه و با مقایسه حجم کارکردی به نسبت به قبل، توانمندیهای دفاتر را در اجرای مقررات و قوانین موضوعه کشور ذیل حوزه اشتغال اتباع خارجی را بصورت مشروح تحلیل نمود.نایب رییس هیات مدیره کانون انعقاد قرارداد کار مابین اتباع افغانستانی با کارفرمایان را از جمله اقدامات بدیع دفاتر توصیف و اظهار داشت که گرچه این فرایند به عنوان بخشی از  فرهنگ سازی اشتغال قانونمند اتباع خارجی در ابتدای مسیر قرار دارد ،لیکن از هم اکنون به تدریج شاهد نتایج مثبتاین رویکرد در برخورداری شاغلین دارای مجوز از  حمایت قانونی هسیم.باریکانی در ادامه نحوه اجرا فرایند صدور کارت کار بر اساس امضاء الکترونیک مدیران ادارات کل تعاون استانها را تشریح و سیاستهای ارتقاء روابط کاری بین دفاتر و ادارت تعاون استانها بر پایه کاربری فن آوریهای ارتباطی در سال آتی را تبیین کرد.  

اقای دکتر حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دفاتر کفالت را مجموعه ای از مدیران مجرب و کارآزموده توصیف کرد که واجد ارزشهائی فراتر از یک تشکل اقتصاد محور هستند.قائم مقام وزیر تعاون اظهار داشت:از دفاتر کفالت به عنوان بازوی قوی دولت در بحث پیچیده اتباع خارجی همواره دفاع کرده ام.

آقای دکتر حسینی ضمن ابراز نگرانی از مقوله اتباع خارجی غیر قانونی و قاچاق انسان  و تبیین عوامل قانون پذیری و قانون گریزی ، عملکرد دفاتر را در حوزه قانونمندی اتباع افغانستانی در حوزه های اقامت و اشتغال قابل دفاع توصیف نمود.

قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در  امور بین الملل با برشمردن ویژگی های انسانی کارگران خارجی و نیز ضرورت توجه به بیانیه سازمان بین المللی کار که طی آن تصریح شده است که کارگر شی و کالا نیست ، خواستار توجه بیش از پیش دفاتر در مبحث تکریم اتباع افغانستانی شد.

پیش از بیانات آقای دکتر حسینی، مسئول واحد بازرسی کانون در خصوص روند کاری دفاتر بصورت مشروح گزارشی را ارائه نمود .همچنین برخی از اعضای هیات مدیره کانون نیز پیشنهاداتی  را در رابطه با کارکرد دفاتر مطرح نمودند. 

تاريخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰