اخبار
دسته بندي
12345678910  بعدي  >>
  وزیر کشور: نهاد‌های بین المللی و اروپا به تعهدات خود در قبال پناهندگان افغانستانی عمل کنند
.

۱۴۰۰/۱۰/۴ :تاريخ

  تاکید رییس جمهور بر تشکیل سازمان مهاجرت
.

۱۴۰۰/۹/۲۷ :تاريخ

  اطلاعیه نوبت دهی واکسیناسیون کووید ۱۹ استان تهران برای اتباع فاقد هرگونه مدرک اقامتی معتبر
.

۱۴۰۰/۹/۲۲ :تاريخ

  اطلاعیه وزارت کشور درباره سودجویی افرادی با معرفی خود به عنوان «نماینده مهاجرین»
.

۱۴۰۰/۸/۱ :تاريخ

  آخرین مهلت تمدید گذرنامه های خانواری تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
.

۱۴۰۰/۳/۱ :تاريخ

  تشکیل ۱۸۷ دفتر خدماتی در امورات اتباع خارجی
.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ :تاريخ

  استقبال از ایده های دفاتر در ارتقاء ساماندهی اتباع خارجی
.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ :تاريخ

  روادید و گذرنامه‌های خانواری اتباع افغانستانی تمدید خواهند شد
.

۱۳۹۹/۱۱/۱ :تاريخ

  امور اداری قابل واگذاری در حوزه وظایف ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به دفاتر خدمات محول خواهد شد.
.

۱۳۹۹/۱۱/۱ :تاريخ

  آغاز قریب الوقوع تمدید روادید گدرنامه خانواری
.

۱۳۹۹/۹/۱۸ :تاريخ

12345678910  بعدي  >>