اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  3456789101112  بعدي  >>
  برگزاری جلسه توجیهی آمایش 10 به ریاست معاون مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  برگزاری دهمین طرح آمایش سراسری اتباع خارجی در استان البرز
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  اطلاعیه آمایش 10 استان بوشهر
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  آغاز طرح آمایش 10 تبعه افغان مقیم استان سمنان
.

۱۳۹۴/۲/۲۰ :تاريخ

  تمدید مهلت ثبت نام برای تعویض و تجدید کارت های آمایش تا تاریخ 94/2/30
.

۱۳۹۴/۲/۱۳ :تاريخ

  اطلاعیه: اتباع کشور عراق و افغانستان دارنده کارتهای آمایش 8 و9
.

۱۳۹۴/۲/۱۳ :تاريخ

  فعالیت پنج دفتر کفالت در استان مرکزی
.

۱۳۹۴/۲/۹ :تاريخ

  ساماندهی حدود 850 هزار پناهجوی افغانستانی
.

۱۳۹۴/۲/۶ :تاريخ

  اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی درباره زمان ثبت نام تعویض و تمدید کارتهای آمایش 8 و 9 اتباع کشورهای عراق و افغانستان
.

۱۳۹۴/۲/۶ :تاريخ

  مهلت مراجعه کارگران خارجی تا پایان فروردین به دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال برای دریافت کارت کار
.

۱۳۹۴/۱/۱۹ :تاريخ

<<  قبلي  3456789101112  بعدي  >>