اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  3456789101112  بعدي  >>
  آغاز توزیع کارتهای آمایش مرحله دهم اتباع خارجی در خراسان رضوی
.

۱۳۹۴/۳/۲ :تاريخ

  آغاز دهمين آمايش سراسري اتباع خارجي در استان قم
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  تسهیل در روش ارائه خدمات موسسات کفالت، اقامت و اشتغال استان یزد
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  برگزاری جلسه توجیهی آمایش 10 به ریاست معاون مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  برگزاری دهمین طرح آمایش سراسری اتباع خارجی در استان البرز
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  اطلاعیه آمایش 10 استان بوشهر
.

۱۳۹۴/۲/۲۸ :تاريخ

  آغاز طرح آمایش 10 تبعه افغان مقیم استان سمنان
.

۱۳۹۴/۲/۲۰ :تاريخ

  تمدید مهلت ثبت نام برای تعویض و تجدید کارت های آمایش تا تاریخ 94/2/30
.

۱۳۹۴/۲/۱۳ :تاريخ

  اطلاعیه: اتباع کشور عراق و افغانستان دارنده کارتهای آمایش 8 و9
.

۱۳۹۴/۲/۱۳ :تاريخ

  فعالیت پنج دفتر کفالت در استان مرکزی
.

۱۳۹۴/۲/۹ :تاريخ

<<  قبلي  3456789101112  بعدي  >>