اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  234567891011  بعدي  >>
  شرایط ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک افغانستانی در استان تهران
.

۱۳۹۴/۵/۱۳ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان کرمان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان یزد
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  نشانی مراکز نوبت دهی ثبت نام دانش اموزان افغانی فاقد مدرک استان اصفهان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  فراهم شدن زمينه ثبت نام دانش‌آموزان افغاني فاقد مدارک اقامتي در اصفهان
.

۱۳۹۴/۵/۱۲ :تاريخ

  ثبت نام دانش آموزان اتباع افغانستانی فاقد مدرک
.

۱۳۹۴/۵/۱۱ :تاريخ

  آغاز طرح تمدید گذرنامه های خانواری اتباع خارجی مقیم قم
.

۱۳۹۴/۵/۵ :تاريخ

  آغاز تمدید گذرنامه اتباع خارجی از ۳ مرداد
.

۱۳۹۴/۵/۳ :تاريخ

  صدور کارت کار موقت ویژه اتباع عراقی (شامل آمایش 10 و گذرنامه)
.

۱۳۹۴/۴/۲۹ :تاريخ

  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نحوه دریافت کارت کار اتباع عراقی را اعلام کرد.
.

۱۳۹۴/۴/۲۹ :تاريخ

<<  قبلي  234567891011  بعدي  >>