اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>
  درخواست مهاجرین افغانستانی مقیم ایران برای صدور کارت تردد به کربلا
.

۱۳۹۴/۹/۷ :تاريخ

  امکان استفاده از بیمه سلامت برای اتباع افغانستانی و عراقی در اصفهان فراهم شد
.

۱۳۹۴/۹/۲ :تاريخ

  ضرورت تلاش برای تبدیل حضور اتباع به فرصتی برای استان قم
.

۱۳۹۴/۷/۲۷ :تاريخ

  اتباع افغان ساکن ایران فریب افراد سودجو را نخورند
.

۱۳۹۴/۷/۱۲ :تاريخ

  12 هزار اتباع خارجی در قم کارت اشتغال دریافت کردند
.

۱۳۹۴/۶/۲۳ :تاريخ

  افزایش ۱۵ درصدی دانش آموزان افغان در استان البرز
.

۱۳۹۴/۶/۲۳ :تاريخ

  افزایش ۱۵ درصدی دانش آموزان افغان در استان البرز
.

۱۳۹۴/۶/۲۳ :تاريخ

  طرح جلوگیری از بکار گیری اتباع خارجی غیر مجازدر استان تهران
.

۱۳۹۴/۶/۱۴ :تاريخ

  10 هزار کارت اشتغال برای اتباع افغان در استان یزد صادر شد
.

۱۳۹۴/۶/۱۴ :تاريخ

  آخرین مهلت دریافت کارتهای آمایش ۱۰ استان خراسان رضوی
.

۱۳۹۴/۶/۱۰ :تاريخ

<<  قبلي  12345678910  بعدي  >>