اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  11121314151617  بعدي  >>
  تشکیل جلسه مجمع موسس کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

  ساماندهی کارگران به کارگیری نیروی کار خارجی از طریق دفاتر کفالت اشتغال اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

  خدمات بیش از سه دهه جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع خارجی قابل تقدیر است
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

  وزارت بهداشت پیگیر بیمه‌پایه مهاجرین
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

  تمدید روادید اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۳/۲۸ :تاريخ

  مهاجران خارجی در پایتخت رها شده اند
.

۱۳۹۳/۳/۲۸ :تاريخ

  امام جمعه موقت قم :نادیده گرفتن کارگران افغانستانی و رها کردن آنان در مشکلات مختلف کار درستی نیست
امام جمعه موقت قم :نادیده گرفتن کارگران افغانستانی و رها کردن آنان در مشکلات مختلف کار درستی نیست

۱۳۹۳/۳/۱۳ :تاريخ

  گزارش دیدار حجت السلام عظیمی نیا با قائم مقام و زیر کشور
گزارش دیدار حجت السلام عظیمی نیا رییس محترم انحمن صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان قم با قائم مقام و زیر کشور

۱۳۹۳/۳/۱۳ :تاريخ

  استاندار قم: راه اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی را گامی در راستای ساماندهی و نظارت مطلوب بر ورود و خروج قانونی مهاجرین
راه اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی را گامی در راستای ساماندهی و نظارت مطلوب بر ورود و خروج قانونی مهاجرین

۱۳۹۳/۳/۱۳ :تاريخ

  تشکیل جلسه مشورتی کانون در حال تاسیس انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی
تشکیل جلسه مشورتی کانون در حال تاسیس انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

۱۳۹۳/۳/۱۰ :تاريخ

<<  قبلي  11121314151617  بعدي  >>