اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  1011121314151617  بعدي  >>
  ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع بیگانه/ جزئیات دو طرح جدید دولت برای بیکاران
.

۱۳۹۳/۴/۲۱ :تاريخ

  وزیر گشور:سازماندهی اتباع افغانی مجاز
.

۱۳۹۳/۴/۲۱ :تاريخ

  ساماندهی اتباع افغان از اولویت های کاری فرمانداری اردکان است
.

۱۳۹۳/۴/۱۹ :تاريخ

  صدور کارت موقت کار اتباع دارای کارت آمایش مرحله9
.

۱۳۹۳/۴/۱۰ :تاريخ

  آمادگی سازمان "بیمه‌ سلامت" برای بیمه اتباع بیگانه
.

۱۳۹۳/۴/۱۰ :تاريخ

  مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در روز پناهنده
.

۱۳۹۳/۴/۶ :تاريخ

  اتباع خارجی غیر مجاز جریمه می شوند
.

۱۳۹۳/۴/۳ :تاريخ

  فعالیت۱۰ دفتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان کرمان
.

۱۳۹۳/۴/۳ :تاريخ

  سود ۱.۵ میلیونی قاچاقچیان انسان از انتقال اتباع به ایران
.

۱۳۹۳/۴/۳ :تاريخ

  برگزاری دوره آموزش مقدماتی پرسنل دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۴/۲ :تاريخ

<<  قبلي  1011121314151617  بعدي  >>