اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  101112131415  بعدي
  تمدید روادید اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۳/۲۸ :تاريخ

  مهاجران خارجی در پایتخت رها شده اند
.

۱۳۹۳/۳/۲۸ :تاريخ

  امام جمعه موقت قم :نادیده گرفتن کارگران افغانستانی و رها کردن آنان در مشکلات مختلف کار درستی نیست
امام جمعه موقت قم :نادیده گرفتن کارگران افغانستانی و رها کردن آنان در مشکلات مختلف کار درستی نیست

۱۳۹۳/۳/۱۳ :تاريخ

  گزارش دیدار حجت السلام عظیمی نیا با قائم مقام و زیر کشور
گزارش دیدار حجت السلام عظیمی نیا رییس محترم انحمن صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان قم با قائم مقام و زیر کشور

۱۳۹۳/۳/۱۳ :تاريخ

  استاندار قم: راه اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی را گامی در راستای ساماندهی و نظارت مطلوب بر ورود و خروج قانونی مهاجرین
راه اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی را گامی در راستای ساماندهی و نظارت مطلوب بر ورود و خروج قانونی مهاجرین

۱۳۹۳/۳/۱۳ :تاريخ

  تشکیل جلسه مشورتی کانون در حال تاسیس انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی
تشکیل جلسه مشورتی کانون در حال تاسیس انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

۱۳۹۳/۳/۱۰ :تاريخ

  پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران
پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران

۱۳۹۳/۳/۸ :تاريخ

  استاندار گلستان برتوجه درنحوه ساماندهی اتباع خارجی دراستان تاکید کرد
استاندار گلستان برتوجه درنحوه ساماندهی اتباع خارجی دراستان تاکید کرد

۱۳۹۳/۳/۸ :تاريخ

  قاچاق اتباع بیگانه در سیستان و بلوچستان افزایش یافته است
قاچاق اتباع بیگانه در سیستان و بلوچستان افزایش یافته است

۱۳۹۳/۳/۵ :تاريخ

  راه‌اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع‌خارجی گامی درراستای ساماندهی و نظارت مطلوب بر ورود و خروج قانونی مهاجران
راه‌اندازی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع‌خارجی گامی درراستای ساماندهی و نظارت مطلوب بر ورود و خروج قانونی مهاجران

۱۳۹۳/۳/۵ :تاريخ

<<  قبلي  101112131415  بعدي