اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  91011121314151617  بعدي  >>
  صدور "کارت موقت کار" برای اتباع خارجی در استان تهران
.

۱۳۹۳/۵/۱۲ :تاريخ

  ثبت‌نام از اتباع افغانی برای صدور و تمدید کارت کار در یزد
.

۱۳۹۳/۵/۱۲ :تاريخ

  شناسائی دو هزار شاغل غیر مجاز خارجی در استان قم
.

۱۳۹۳/۵/۴ :تاريخ

  حق کار برای نیروهای مجاز خارجی
.

۱۳۹۳/۴/۳۱ :تاريخ

  گفتگو با مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
.

۱۳۹۳/۴/۳۱ :تاريخ

  دولت اشتغال اتباع بیگانه را در دستگاههادستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها مشروط به دارا بودن کارت کار نمود
.

۱۳۹۳/۴/۳۱ :تاريخ

  اتباع خارجی باید نسبت به تمدید کارت اشتغال اقدام کنند
.

۱۳۹۳/۴/۲۹ :تاريخ

  تمدید مجوز کارت کارگران اتباع خارجی در البرز
.

۱۳۹۳/۴/۲۹ :تاريخ

  هشدار برای دریافت کارت موقت کار
.

۱۳۹۳/۴/۲۷ :تاريخ

  ايجاد اداره کل اتباع خارجی در سازمان تامين اجتماعي
.

۱۳۹۳/۴/۲۵ :تاريخ

<<  قبلي  91011121314151617  بعدي  >>