اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  9101112131415  بعدي  >>
  آمادگی سازمان "بیمه‌ سلامت" برای بیمه اتباع بیگانه
.

۱۳۹۳/۴/۱۰ :تاريخ

  مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در روز پناهنده
.

۱۳۹۳/۴/۶ :تاريخ

  اتباع خارجی غیر مجاز جریمه می شوند
.

۱۳۹۳/۴/۳ :تاريخ

  فعالیت۱۰ دفتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان کرمان
.

۱۳۹۳/۴/۳ :تاريخ

  سود ۱.۵ میلیونی قاچاقچیان انسان از انتقال اتباع به ایران
.

۱۳۹۳/۴/۳ :تاريخ

  برگزاری دوره آموزش مقدماتی پرسنل دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۴/۲ :تاريخ

  تشکیل جلسه مجمع موسس کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

  ساماندهی کارگران به کارگیری نیروی کار خارجی از طریق دفاتر کفالت اشتغال اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

  خدمات بیش از سه دهه جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع خارجی قابل تقدیر است
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

  وزارت بهداشت پیگیر بیمه‌پایه مهاجرین
.

۱۳۹۳/۳/۳۱ :تاريخ

<<  قبلي  9101112131415  بعدي  >>