اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  89101112131415  بعدي  >>
  گفتگو با مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
.

۱۳۹۳/۴/۳۱ :تاريخ

  دولت اشتغال اتباع بیگانه را در دستگاههادستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها مشروط به دارا بودن کارت کار نمود
.

۱۳۹۳/۴/۳۱ :تاريخ

  اتباع خارجی باید نسبت به تمدید کارت اشتغال اقدام کنند
.

۱۳۹۳/۴/۲۹ :تاريخ

  تمدید مجوز کارت کارگران اتباع خارجی در البرز
.

۱۳۹۳/۴/۲۹ :تاريخ

  هشدار برای دریافت کارت موقت کار
.

۱۳۹۳/۴/۲۷ :تاريخ

  ايجاد اداره کل اتباع خارجی در سازمان تامين اجتماعي
.

۱۳۹۳/۴/۲۵ :تاريخ

  ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع بیگانه/ جزئیات دو طرح جدید دولت برای بیکاران
.

۱۳۹۳/۴/۲۱ :تاريخ

  وزیر گشور:سازماندهی اتباع افغانی مجاز
.

۱۳۹۳/۴/۲۱ :تاريخ

  ساماندهی اتباع افغان از اولویت های کاری فرمانداری اردکان است
.

۱۳۹۳/۴/۱۹ :تاريخ

  صدور کارت موقت کار اتباع دارای کارت آمایش مرحله9
.

۱۳۹۳/۴/۱۰ :تاريخ

<<  قبلي  89101112131415  بعدي  >>