پیام دبیر کانون

آغاز طرح آمایش 15

به موجب ابلاغیه واصله از اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، عملیات اجرائی آمایش 15  از مورخ 4 مرداد ماه آغاز شد. اتباع محترم افغانستانی و عراقی با رعایت موارد بهداشتی به خصوص داشتن ماسک برای دریافت نوبت به دفاتر خدمات مربوطه مراجعه فرمایند. 


بخشنامه / اطلاعیه