پیام دبیر کانون

اطلاعیه صدور معرفینامه به مراکز واکسیناسیون

اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در اجرای سیاست واکسیناسیون سراسری ساکنین کشور در خصوص نحوه واکسیناسیون اتباع خارجی غیر مجاز  فاقد مدارک قانونی طی ابلاغیه ای مقرر داشته است که برای این گروه از اتباع خارجی توسط دفاتر معرفینامه واکسیناسیون صادر گردد.

بنا به مراتب در اولین گام- از روز دوشنبه 19 مهر به مدت یکماه- اتباع افغانستانی شرکت کننده در طرح سرشماری اتباع خارجی غیر مجاز به منظور دریافت معرفینامه واکسیناسیون از هر خانوار فقط یک نفر با همراه داشتن "رسید طرح سرشماری" و یک قطعه عکس از کلیه اعضای خانوار بالای 12 سال خانوار به دفتر دارای پرونده مراجعه نمایند. ضمناً چنانچه دفتر قبلی جابجا شده باشد به نزدیکترین دفتر شهرستان رجوع شود.

همچنین در دومین گام - اتباع خارجی غیر مجاز برای دریافت معرفینامه واکسیناسیون از طریق نوبت دهی اینترنتی به یکی از دفاتر استان ارجاع خواهند شد که جزییات مربوطه متعاقبا در اطلاعیه بعدی طی هفته آتی به اطلاع خواهد رسید.

کانون انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

 

بخشنامه / اطلاعیه
برای دسترسی ،لطفا بر روی عناوین کلیک فرمایید